HMSOFT מתמחה באינטגרציית תשתיות מחשוב מתקדמות, מספקים שוניםאנו יודעים להתמודד עם חומרה מיצרנים שונים ופתרונות תוכנה של ספקים אחרים תוך התאמת הדרישות של כל הגורמים.  

התקנה של תוכנות צד ג' לפי לדרישת הלקוח. 

פתרונות הדפסה ושליחת פקסים מרכזיים.

לקבלת מידע נוסף

*
*
*