HMSOFT מספקת שרותי יעוץ אסטרטגיים למערך ה-IT  הארגוני. פתרונות בתחומי המחשוב והתקשורת .

 

  • יעוץ רישוי תוכנה, וניהול נכסי תוכנה.
  • תשתיות רשת ותקשורת.
  • תשתיות רשת אלחוטית ארגונית.
  • הקמת חוות שרתים.
  • הקמת שירותי ענן ופתרונות וירטואליזציה.
  • שדרוג מערך האבטחה הקיים, תוך מתן דגש על שרידות וזמינות הרשת.
  • יעוץ לקביעת מדיניות האבטחה בארגון.
  • ייעוץ בנושאי אחסון וגיבוי נתונים.
  • פתרונות להמשכיות עסקית (Business Continuity).
  • מערכות שליטה ובקרה.

לקבלת מידע נוסף

*
*
*